מדריכים שימושיים
GUIDES

14/04/2019 |

רובורוק 2 - השוואה ומדריך למוצר

בעקבות שאלות רבות למוקדי השירות בנושא הגדרות ראשוניות למוצר, אנו מעלים קישור למדריך YOUTUBE, להגדרות ראשוניות ושימוש במוצר.

בעקבות שאלות רבות למוקדי השירות בנושא הגדרות ראשוניות למוצר, אנו מעלים קישור למדריך YOUTUBE, להגדרות ראשוניות ושימוש במוצר.
במדריך שלפניכם, מופיעה השוואה בין רובורוק דור 1 לרובורוק דור 2, והסבר בין גרסה גלובלית לגרסה סינית.
המדריך כולל הסבר לשינוי השפה וההגדרות הראשוניות הנדרשות לתפעול המוצר.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PZqQ2pdNnrI